عاشقان جوراب نازک زنانه

Tuesday, August 03, 2004

دوستان سلام

الان زیاد وقت ندارم ، ولی خیلی زود بر میگردم

در ضمن این رو هم بگم که اینجا فقط و فقط در مورد فوت فتیش و دوستداران آن صحبت میکنیم

زود زود بر میگردم

حتما